Cổng trục gầu ngoạm 2,5m3

Chủ đầu tưHạng MụcVị Trí
Công ty CP Bê Tông Hà ThanhCổng trục gầu ngoạm 2.5m3, tải trọng nâng cả gầu ngoạm 7 tấn, khẩu độ 14m conson một đầu 8.5m, chiều cao nâng 5m+5.5m. Đồng Tháp