Cổng trục 20 tấn

Chủ đầu từHạng MụcVị Trí
Hòa Phát
Cổng trục 20 tấn dầm đôi khẩu độ 40m conson 1 đầu 10m chiều cao nâng 12m.
Quảng Ngãi