Cầu trục 1 + 1 tấn Nam Định

Chủ đầu từHạng MụcVị Trí
Công ty TNHH Nhôm MAL VN
Cầu trục 1+1 tấn dầm đôi khẩu độ 11m, chiều cao nâng 5 m, chế độ làm việc cầu trục A4, chế độ làm việc xe con M5.
Nam Định