Cầu trục 100/32 tấn

Chủ đầu từHạng MụcVị Trí
Hòa Phát
Cầu trục 100 tấn/ 32 tấn khẩu độ 33m chiều cao nâng 33m, tốc độ nâng móc chính 0.8-8m/min, tốc độ móc phụ 1.2-12m/min, chế độ làm việc A7, M7.
Quảng Ngãi