Cổng trục 20 tấn dầm đơn

Chủ đầu từHạng MụcVị Trí
Công ty TNHH Cẩm Ngọc Thạch
Cổng trục 20 tấn dầm đơn khẩu độ 24m conson 2 đầu 2,5m, chiều cao nâng 8m sử dụng palang cáp điện CD 20 tấn 9m làm việc ở chế độ M3.
Yên Bái