Thủy điện Nậm Tăng 3

Chủ đầu từHạng MụcVị Trí
Công ty đầu tư và phát triển điện Yên Bái
2 máy đóng mở trục vít 2x50 tấn, 1 máy đóng mở trục vít 30 tấn, 1 máy đóng mở trục vít 40 tấn, 2 máy đóng mở trục vít 2x25 tấn.
Yên Bái