Cầu Trục Dầm Đôi 10 Tấn Hải Dương

Chủ đầu tưHạng MụcVị Trí 
Hòa PhátCầu trục dầm đôi 10 tấn
dùng gầu ngoạm múc xỉ
Hải Dương