Cầu trục 5 tấn khẩu độ 9,6m

Chủ đầu tưHạng MụcVị Trí
Công ty TNHH Rotec VNCầu trục 5 tấn khẩu độ 9,6m
chiều cao nâng 3,8m dùng palang cáp điện KG
Hà Nội