Cầu trục 25/5 tấn

Chủ đầu tưHạng MụcVị Trí
Gang thép Tuyên QuangCầu trục dầm đôi 25/5 tấn khẩu độ 16,5mTuyên Quang