Cải tạo cổng trục 32 tấn

Chủ đầu tưHạng MụcVị Trí
Hòa Phát Hải DươngCải tạo cầu trục 50/10 tấn khẩu độ 19m
thành cổng trục 32/10 tấn khẩu độ 19,5m conson hai đầu 7m.
Hải Dương