Cải tạo cầu trục 63 tấn

Chủ đầu tưHạng MụcVị Trí
Hòa Phát Hải DươngCải tạo cầu trục 63/20 tấn khẩu độ 19,5m
thành cầu trục 63/20/10 tấn khẩu độ 15m
Hải Dương