Cải tạo cầu trục 16 tấn dầm đôi

Chủ đầu tưHạng MụcVị Trí 
Công ty cổ phần gang thép Hà NamCải tạo cầu trục dầm đôi 16 tấnHà Nam