12 cầu trục 10 tấn đầm đơn

Chủ đầu từHạng MụcVị Trí
Công ty TNHH Greenworks VN
12 cầu trục dầm đơn 10 tấn khẩu độ 19m, chiều cao nâng 6m sử dụng palang cáp điện MD.
Thái Bình