Các loại cầu trục cổng trục Thái Long cung cấp

 

- Thái Long trực tiếp thiết kế chế tạo lắp đặt cầu trục dầm đơn, cầu trục dầm đôi, cầu trục quay, cầu trục monorail tải trọng nâng từ 0.5 tấn đến 50 tấn, khẩu độ từ 5m – 30m, chiều cao nâng 5m đến 25m.

- Công ty trực tiếp thiết kế chế tạo lắp đặt cổng trục dầm đơn, cổng trục dầm đôi, bán cổng trục, cổng trục chân dê, cổng trục đẩy tay. Cổng trục Thái Long cung cấp có tải trọng nâng từ 0,5 tấn đến 200 tấn, khẩu độ từ 5m tới 50m, chiều cao nâng từ 5m đến 30m.

>>>Xem thêm Video Cầu Trục Cổng Trục Thái Long trực tiếp thiết kế chế tạo và lắp đặt