[Video] Chạy thử cầu trục 10 tấn dầm đôi ở Hà Nam

Cơ Khí Thái Long vận hành thử cầu trục 10 tấn dầm đôi sau khi cải tạo bảo dưỡng: căn chỉnh bánh xe, bảo dưỡng xe con, hệ thống điện và sơn lại toàn bộ dầm.

>Cầu trục 5 tấn sử dụng palang cáp điện KITO – HKM tại Hưng Yên

Thái Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan