Quy trình kiểm bảo dưỡng cầu trục

QUY TRÌNH KIỂM TRA BẢO DƯỠNG CẦU TRỤC

  1.  KIỂM TRA RAY ĐƯỜNG CHẠY
STT NỘI DUNG KIỂM TRA YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐƯỢC
1 Kiểm tra liên kết vai cột và đường chạy Không được lỏng
2 Độ sạch trên bề mặt ray Phải sạch sẽ
3 Độ lỏng của bu-long ray Không được lỏng
4 Đo khẩu độ Cho phép sai lệch +-5mm (loại treo)

Cho phép sai lệch +-10mm (loại chạy trên)

5 Độ nghiêng của ray 1/300 hoặc ít hơn (loại treo)

1/500 hoặc ít hơn (loại chạy trên)

6 Độ chênh lệch giữa 2 đường chạy 1/500 x (khẩu độ) hoặc ít hơn
7 Khe hở nối ray Tối đa 5mm trên bề mặt
8 Độ biến dạng và nứt của ray Không bị nứt và biến dạng
9 Độ mòn bề mặt Tối đa 5% so với kích thước ba đầu
10 Độ mòn bề mặt ray Tối đa 10% so với kích thước ban đầu
  1. KIỂM TRA DẦM CẦU TRỤC
STT NỘI DUNG KIỂM TRA YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐƯỢC
A- Hộp đầu cầu trục
1 Độ biến dạng, độ nứt và phần nối Không bị biến dạng, hư hỏng và nứt
2 Độ mài mòn bề mặt bánh xe Kiểm tra số liệu thực tế
3 Độ mài mòn vành bánh xe Kiểm tra số liệu thực tế
4 Độ biến dạng vật liệu Không bị biến dạng và nứt
5 Tình trạng của bánh răng motor Răng bánh không bị hư hỏng
B – Dầm cầu trục
1 Kiểm tra có lỏng hay không Không cho phép lỏng
2 Kiểm tra có bị nứt không Không cho phép nứt
3 Kiểm tra độ mòn và biến dạng của rail ngang Kiểm tra số liệu thực tế
4 Tình trạng bu-long nối dầm Không cho phép lỏng
5 Tình trạng mối hàn Kiểm tra số liệu thực tế
C – Bánh răng
Độ mài mòn của răng cuốn Tối đa 20% so với độ dày ban đầu tại vòng bước răng
Độ mài mòn của bánh răng hành trình ngang Tối đa 1% so với đường kính trục
Độ mài mòn của trục bánh răng Tối đa 40% so với độ dày ban đầu tại vòng bước răng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan