Thủy điện Mường Bang

Chủ đầu tưHạng MụcVị Trí 
 Cung cấp tời nâng cửa van 2x60 tấn và trục vit 5 tấnSơn La