Tay trang điều khiển

  • Loại 2 vị trí, không tự trả về, 1 cấp tốc độ
  • Loại 2 vị trí, tự trả về, 1 cấp tốc độ
  • Loại 4 vị trí, không tự trả về, 1 cấp tốc độ
  • Loại 4 vị trí, tự trả về, 1 cấp tốc độ
  • Loại 5 vị trí, không tự trả về, 1 cấp tốc độ
  • ....

service
Trả tiền đúng
giá trị sản phẩm
service
Giao hàng
toàn quốc
service
Đổi trả hoàn tiền
với sản phẩm lỗi

Tay trang điều khiển dùng để điều khiển di chuyển, quay, nâng hạ của cầu trục, cổng trục, cần trục tháp được lắp trong cabin.

Tay trang được lắp trong cabin, có thể lắp 1  hoặc 2 tay trang tùy vào nhu cầu sử dụng của cầu trục, cổng trục, cần trục tháp. Tay trang điều khiển đóng mở từ 1 đến 5 cấp khác nhau qua cơ cấu truyền bánh răng đóng mở tiếp điểm.

Các loại tay trang điều khiển

Loại 2 vị trí, không tự trả về, 1 cấp tốc độ

Loại 2 vị trí, tự trả về, 1 cấp tốc độ

Loại 4 vị trí, không tự trả về, 1 cấp tốc độ

Loại 4 vị trí, tự trả về, 1 cấp tốc độ

Loại 5 vị trí, không tự trả về, 1 cấp tốc độ

Loại 5 vị trí, tự trả về, 1 cấp tốc độ

Loại 2 vị trí, không tự trả về, 2 cấp tốc độ

Loại 2 vị trí, tự trả về, 2 cấp tốc độ

Loại 4 vị trí, không tự trả về, 2 cấp tốc độ

Loại 4 vị trí, tự trả về, 2 cấp tốc độ

Loại 5 vị trí, không tự trả về, 2 cấp tốc độ

Loại 5 vị trí, tự trả về, 2 cấp tốc độ

>>>Xem thêm: Các loại cabin kính thẳng kính cong Thái Long cung cấp lắp cho cầu trục cổng trục

Hình ảnh tay trang điều khiển

Cabin lắp 2 tay trang điều khiển

Tay trang điều khiển QT3A-2F

Tay trang điều khiển QT3A-2F chuyên dùng cho cầu trục, xe cẩu, xe cuốc 2 hướng 5 tốc độ

Bình luận

Sản phẩm đã xem