Cổng trục dầm đôi 3 tấn Inox Quảng Long

Chủ đầu tưHạng MụcVị Trí
Inox Quảng LongCổng trục dầm đôi 3 tấn khẩu độ 9m
chiều cao nâng 4,75m 
Hà Nội