Cổng trục dầm đôi 20 tấn + 30 tấn

Chủ đầu tưHạng MụcVị Trí
Hòa Phát Dung QuấtCổng trục dầm đôi 20 tấn + 30 tấnQuảng Ngãi