Cổng trục 16 tấn khẩu độ 12m

Chủ đầu tưHạng MụcVị Trí
Công ty khai thác chế biến khoáng sản An PhúCổng trục 16 tấn khẩu độ 12m conson 3,5m hai đầu sử dụng palang cáp điện MD1 hai cấp tốc độ của hãng Shengtai.Yên Bái