Cầu Trục 3 tấn dầm đôi Hải Phòng

Chủ Đầu TưHạng MụcVị Trí
Công ty TNHH chế tạo máy Hong Yuan Hải Phòng VN Cầu Trục 3 tấn dầm đôi khẩu độ 13mHải Phòng