Cầu trục 16 tấn dầm đôi

Chủ đầu tưHạng MụcVị Trí 
Hòa PhátCầu trục dầm đôi 16 tấnQuảng Ngãi