Cầu trục 16 tấn + 16 tấn dùng xà từ

Chủ đầu tưHạng MụcVị Trí
Hòa Phát Dung QuấtCầu trục dầm đôi 16 tấn
khẩu độ 33m
Quảng Ngãi