[Video] Chạy thử Palang xích điện Brima 2 tấn 6m

Sau khi cải tạo hệ thống điện dọc và ngang bằng ray điện cầu trục 3P và cáp điện dẹt dùng máng C chủ xưởng thay Palang cáp điện cũ bằng Palang xích điện Brima 2 tấn.

>>>Cầu trục dầm đơn 3 tấn khẩu độ 9m tại Hòa Phát

>>>Cầu trục dầm đơn 5 tấn khẩu độ 17m tại Đồng Nai

Thái Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan