(Tiếng Việt) Palang mini

  • Tải trọng: 200 Kg – 800 Kg
  • (Tiếng Việt) Chiều dài cáp: 15 Mét – 30 Mét
  • Nguồn điện làm việc: 220V
  • Phone : 0989 667 589- Hotline : 0962 255 330
  • 对不起,此内容只适用于越南文

    Chưa có thông số kỹ thuật