(Tiếng Việt) Palang lắc tay

  • Tải trọng: 1-3 tấn
  • (Tiếng Việt) Nút điều khiển: lắc tay
  • Chiều cao nâng: 3-6 mét
  • Phone : 0989 667 589- Hotline : 0962 255 330
  • 对不起,此内容只适用于越南文

    Chưa có thông số kỹ thuật