(Tiếng Việt) Pa lăng xích điện 5 tấn

  • (Tiếng Việt) Cấp tốc độ: Một cấp tốc độ – Hai cấp tốc độ
  • Chiều cao nâng: Tùy chỉnh
  • Tải trọng: 1 tấn, 2 tấn, 5 Tấn
  • Nguồn điện làm việc: 380V
  • Phone : 0989 667 589- Hotline : 0962 255 330
  • 对不起,此内容只适用于越南文

    Chưa có thông số kỹ thuật