(Tiếng Việt) Móc cẩu

  • Tải trọng: 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn, 20 tấn, 50 tấn, 125 tấn, 200 tấn
  • Xuất Xứ: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ
  • Phone : 0989 667 589- Hotline : 0962 255 330
  • 对不起,此内容只适用于越南文

    Chưa có thông số kỹ thuật