(Tiếng Việt) Động cơ dầm biên

  • Nguồn điện làm việc: 380 V
  • (Tiếng Việt) Công suất: 0.4Kw-0.55Kw-0.75Kw-1.5Kw-2.0Kw
  • Phone : 0989 667 589- Hotline : 0962 255 330
  • 对不起,此内容只适用于越南文

    Chưa có thông số kỹ thuật