(Tiếng Việt) Cổng trục lao dầm Thái Long

  • Tải trọng: 50 Tần – 300 Tấn
  • Khẩu độ: 30M – 50M
  • Chiều cao nâng: 20M- 50M
  • Nguồn điện làm việc: 380V
  • Phone : 0989 667 589- Hotline : 0962 255 330
  • 对不起,此内容只适用于越南文

    Chưa có thông số kỹ thuật