(Tiếng Việt) Cổng trục dầm đơn 5 tấn

  • Tải trọng: 5 Tấn
  • Chiều cao nâng: 3M – 30M
  • Khẩu độ: 5 Mét – 30 Mét
  • Nguồn điện làm việc: 380V
  • Phone : 0989 667 589- Hotline : 0962 255 330
  • 对不起,此内容只适用于越南文

    Chưa có thông số kỹ thuật