(Tiếng Việt) Cổng trục chân dê Thái Long

 • Tải trọng: 2×5 Tấn – 2×100 Tấn
 • Khẩu độ: 3 Mét – 25 mét
 • Chiều cao nâng: 15 Mét – 100 Mét
 • Nguồn điện làm việc: 380V
 • Phone : 0989 667 589- Hotline : 0962 255 330
 • 对不起,此内容只适用于越南文

  (Tiếng Việt) Đặc điểm cấu tạo của cổng trục chân dê

  Tải trọng nâng : Từ 2×5 Tấn – 2×100 Tấn.
  Khẩu độ : Từ 3m – 25m.
  Chiều cao nâng : Từ 15m – 100m.