(Tiếng Việt) Cầu trục monorail Thái Long

 • Tải trọng: 0.5 Tấn – 10 Tấn
 • Chiều cao nâng: 2M – 20M
 • Nguồn điện làm việc: 380V
 • Phone : 0989 667 589- Hotline : 0962 255 330
 • 对不起,此内容只适用于越南文

  (Tiếng Việt)

  1. Dầm monorail chày dọc.
  2. Dầm monorail chạy palang.
  3. Palang xích điện.
  4. Con lăn treo cáp điện.
  5. Con lăn cố định.
  6. Cáp bảo vệ .
  7. Xe chạy treo palang(Từ động).
  8. Xe chạy treo dầm chạy ngang .
  9. Náp dầm monorail.
  10. Cáp điện.
  11. Tay treo dầm.