(Tiếng Việt) Cầu trục dầm đôi tiêu chuẩn

  • Chiều cao nâng: 5 Mét – 25 Mét
  • Khẩu độ: 5 Mét – 30 Mét
  • Phone : 0989 667 589- Hotline : 0962 255 330
  • 对不起,此内容只适用于越南文

    Chưa có thông số kỹ thuật