(Tiếng Việt) Cầu trục cảng Thái Long

  • Khẩu độ: 15 Mét – 40 Mét
  • Tải trọng: 5 Tấn – 50 Tấn
  • Chiều cao nâng: 5 mét – 30 mét
  • Phone : 0989 667 589- Hotline : 0962 255 330
  • 对不起,此内容只适用于越南文

    Chưa có thông số kỹ thuật