Cổ góp chổi than

  • Phone : 0962 255 330- Hotline : 0989 667 589
  • Cổ góp chổi than

    Cổ góp chổi than được sử dụng khá phổ biến trong các cơ cấu cấp điện dạng quay, động cơ điện, rulo dây quấn, cổng trục, cẩu cảng.

    Cổ góp có kích thước đường kính ngoài và đường kính trong rất đa dạng.

    Cổ góp chổi than chia làm nhiều loại: 2 vành, 3 vành, 4 vành, 6 vành, 8 vành với các kích thước đa dạng, nhiều sự lựa chọn cho khách hàng

    Chưa có thông số kỹ thuật