Gang-thep-Tuyen-Quang1

Cầu trục dầm đôi gồm dầm hộp hoặc dầm dàn không gian

Bài viết liên quan