Lắp đặt cầu trục dầm đôi 25T tại nhà máy gang thép Tuyên Quang

Cơ khí Thái Long thiết kế lắp đặt cầu trục dầm đôi 25/5T với khẩu độ 16.5m tại nhà máy Gang thép Tuyên Quang.

Một số hình ảnh sau khi lắp đặt

Thái Long

Bài viết liên quan