Cầu trục dầm đôi 10 tấn dùng múc xỉ ở nhà máy thép

 

Cầu trục dầm đôi 10 tấn có khẩu độ 18m, chiều cao nâng 17m sử dụng gầu ngoạm để múc xỉ. Cầu trục dầm đôi có ưu điểm cấu tạo vững chắc, làm việc ổn định và an toàn.

Đặc biệt cầu trục dầm đôi rất hiệu quả trong việc nâng hạ các loại tải trọng lớn như thép, quặng, xỉ than…

Cầu trục dầm đôi dễ lắp đặt sử dụng, bảo dưỡng thường được sử dụng trong các nhà máy bao bì,  nhiệt điện, gang thép.

Hình ảnh lắp đặt, chạy thử cầu trục dầm đôi 10 tấn

Lắp đặt cầu trục dầm đôi 10 tấn 1

Lắp đặt cầu trục dầm đôi 10 tấn 2

Dùng xe cẩu đưa dầm, xe con và các thiết bị lên dầm chạy

lắp đặt cầu trục dầm đôi 3

lắp đặt cầu trục dầm đôi 10 tấn 4

Đấu điện cho cầu trục dầm đôi 10 tấn

Lắp đặt phần điện cho cầu trục dầm đôi 10 tấn

Hoàn thành lắp đặt cầu trục dầm đôi 10 tấn

Hoàn thành lắp đặt cầu trục dầm đôi 10 tấn 2

Cầu trục dầm đôi 10 tấn đã lắp đặt hoàn thiện cả xe con, gầu ngoạm

Vận  hành thử cầu trục dầm đôi 10 tấn sử dụng gầu  ngoạm để múc xỉ

Bài viết liên quan