kiem-dinh-cau-truc-1

Sau 3 năm cầu trục đưa vào sử dụng sẽ được kiểm định định kỳ

Sau 3 năm cầu trục đưa vào sử dụng sẽ được kiểm định định kỳ

Bài viết liên quan